מידע למועמדים

English שלחו לחבר

שימו לב! אתר זה מתיחס לשנת הלימודים הנוכחית בלבד (תשפ"א)

למידע לגבי  המגמה ליעוץ ארגוני בשנת הלימודים הבאה- תשפ"ב 

מידע למועמדים

התוכנית מוכנה לשקול מועמדות של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של 85 לפחות. מספר המקומות בתוכנית מוגבל והקבלה היא על בסיס תחרותי. השגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה. ניתנת עדיפות לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה ולבעלי ניסיון ייעוצי ו/או ניהולי עשיר.

ההחלטה הסופית על קבלת מועמד ללימודי התואר השני הינה בסמכות הוועדה לתואר שני.
 

הדרך הטובה ביותר להירשם לתכנית היא דרך אתר ההרשמה של האוניברסיטה (אתר ההרשמה).

ההרשמה היא ללימודי תואר שני במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה במסלול "סוציולוגיה ארגונית –ייעוץ ארגוני בלי תיזה", מספר מסלול 64-508.

אפשר להירשם גם באמצעות ערכת ההרשמה אותה ניתן לרכוש בחנויות אקדמון.
מועמדים המבקשים להירשם למסלול המגזר השלישי מתבקשים לציין זאת בשאלון למועמד.

לאחר סיום ההרשמה הראשונית באתר של בר-אילן, יש להעביר תוך שבוע ימים את המסמכים הבאים לוועדה לתואר שני (פרטים בתחתית העמוד):

 1.  תעודת תואר ראשון + גיליון ציונים מעודכן (מקורי/נאמן למקור)
   
 2.  צילום תעודת זהות 
   
 3.  קורות חיים (Curriculum Vita)
   

**בוגרי תואר ראשון בבר אילן בלבד לא נדרשים להעביר גיליון ציונים ואישור זכאות של התואר הראשון.

בנוסף, יש להעביר את המסמכים הבאים ישירות למשרדי התוכנית לייעוץ ארגוני (פרטים בתחתית העמוד):
 

 1. שאלון למועמד
   
 2. המלצה אקדמית – מועמדים שסיימו את לימודיהם בשלוש השנים האחרונות.
   
 3. המלצה ממקום העבודה
   
 4. שתי תמונות פספורט
   
 5. צילום תעודת זהות
   
 6. קורות חיים (Curriculum Vita)

על ההמלצות להגיע למשרדנו דרך הממליצים בלבד, לפי דרכי ההתקשרות המצוינים על גבי טופס ההמלצה.

לא יתקבלו המלצות שיישלחו על ידי מועמדים. אנו מבטיחים לשמור על סודיות מלאה.

התוכנית שומרת המלצות במשך שנתיים בלבד. באחריות התלמידים שמגישים את מועמדותם בפעם השנייה ושמעוניינים להשתמש בהמלצות הללו, לוודא עם מזכירות התוכנית כי ההמלצות נמצאות.

לצערנו, לא נוכל לדון בבקשות לימודים שיחסרו אפילו אחד מהמסמכים לעיל.
 

* ניתן להעביר את כלל המסמכים לבית הספר ללימודים מתקדמים (הועדה לתואר שני) והם יעבירו למחלקה את המסמכים הרלוונטים.

מסמכים לוועדה לתואר שני-

ניתן לשלוח את המסמכים במעטפה לכתובת:

בית הספר ללימודים מתקדמים- תואר שני

אוניברסיטת בר אילן,

רמת גן

מיקוד 5290002

או לחלופין להגיע פיזית עם המסמכים בשעות הקבלה של הוועדה לתואר שני:

קבלת קהל:

במשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים

בניין 403 קומת כניסה.

בימים א', ג' בשעות 14:00-11:30

בימים ב', ה' בשעות 08:30-10:30

בימים ד', ו' וערבי חג, אין קבלת קהל

טלפון הוועדה לתואר שני:
03-5318572  03-5318524

כתובת מייל:
ma.office@mail.biu.ac.il

מענה טלפוני בימים:

א'-ה' בין השעות 11:30-10:30, 14:30-13:30


מסמכים למשרדי התוכנית-

ניתן לשלוח את המסמכים במעטפה לכתובת:

התוכנית ליעוץ ארגוני, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

אוניברסיטת בר אילן,

רמת גן

מיקוד 5290002

 

או לחלופין למסור אותם ישירות למשרד שנמצא בבניין 213 (מקסיקו), קומה 4 חדר 400 בתיאום מראש בטלפון 03-5318093.

 

שכר לימוד

שכר הלימוד בתכנית: 45,000 כולל לימודי יסוד ואנגלית. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן ואינו כולל תשלומים נלויים.   

 

 

תאריך עדכון אחרון : 24/01/2021