מרצי התוכנית לייעוץ אירגוני

פרופ ברוך שמעוני, ראש התוכנית  baruch.shimoni@biu.ac.il

דר אייזק וייסברג isaac.waisberg@gmail.com

דר הדס ירון hadasyar@mta.ac.il

גב' ורדית יעקבי Vardit-Channa.Jacoby@biu.ac.il

מר איתמר רוגובסקי itamar_r@gr-institute.com

דר שני קונה   shani.kuna@mail.huji.ac.il

מר אבנר יציב   avnery@012.net.il

מר שבתאי מג'ר  majarsabi@gmail.com

דר הדס הרמתי hadas.haramati@gmail.com,

גב' מאיה בן-סעדון maya.mbs@gmail.com

דר שלמה גוזמן shlomoguzmen@gmail.com

גב' תמר בליץ  tamar@zofnat.co.il

גב' רויטל פלד revitalpeled@ssg.co.il

גב' שרית בן יאיר גדרון Sarit.Benyair@keter.com

גב' תמי איילון  tami.eylon@gmail.com

דר עינת בהגלי shoovani@gmail.com

רוח אבישי עובדיה avishayo@yahoo.com

דר גדי ניסים gadinissim@gmail.com

דר ישי דרור ishaid20@gmail.com

דר גלית איילון Galit.Ailon@biu.ac.il

דר חן משגב chenmisg@post.tau.ac.il

דר דנה רוזן dros28@gmail.com