יעוץ ארגוני

* ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב נסגרה *

מידע לגבי שנת הלימודים תשפ"ב  

להרשמה

המציאות הארגונית הדינאמית הפכה את חקר הארגונים ובתוכו את מקצוע הייעוץ הארגוני לתחומים מבוקשים מאוד. המגמה ליעוץ ארגוני  במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה נשענת על ההכרה בכך שארגונים הם עולמות חברתיים סבוכים. יכולתם לעמוד בתביעות שוק גוברות, בתחרות גלובלית, בתנאים של אי ודאות כלכלית ופיננסית, בשינויים טכנולוגיים ואפילו במשברי בריאות עולמיים נשענת במידה רבה על הדינמיקות החברתיות ומערכות היחסים בתוכם. כמו כן, בשנים האחרונות גוברת הקריאה לארגונים לפתח רגישות להשלכות של פעולותיהם ולנהוג מתוך אחריות חברתית. יועצים ארגוניים נדרשים אם כן לא רק להכיר במורכבות החברתית של החיים בארגונים, אלא לפתח מיומנויות של ניתוח המורכבות הזאת, של זיהוי הכוחות המעצבים אותה ושל הערכת השלכותיה.    

המגמה ליעוץ ארגוני מיועדת להקנות לתלמידים את המיומנויות האלה. המגמה נשענת על תשתיות הידע של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ושל לימודי הארגון, והיא מעניקה כלים של ניתוח התהליכים החברתיים והתרבותיים המאפיינים ארגונים לצד כלים מעשיים הנוגעים לניהול התהליך הייעוצי במגוון רחב של ארגונים כמו ארגוני היי-טק, ארגוני שירות, ארגוני יצור, ארגונים ציבוריים וארגונים ללא כוונת רווח.

הקורסים במגמה מועברים על-ידי חוקרים ואנשי מקצוע מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ומחוצה לה שהם בעלי ניסיון רב-שנים ומחזיקים בהצלחה מוכחת. הקורסים מיועדים להקנות לתלמידים לא רק מודלים וכלים קיימים "מן המוכן", אלא גם את היכולת ללמוד ולנתח תופעות ארגוניות וניהוליות באופן עצמאי, כבסיס לפיתוח תובנות וכלים שיתאימו למציאות ארגונית משתנה ודינאמית.

חוויית הלימודים היא חוויה מעשירה ומשמעותית, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית. היא מאפשרת לרכוש ניסיון מעשי, להתפתח ולפתח יכולות אבחנה וניתוח ארגוני, לגבש זהות מקצועית ולבסס תחושת מסוגלות ייעוצית.

לתשומת הלב- הפרטים המפורסמים באתר נכונים לשנת תשפ"ב. יתכנו שינויים ועדכונים בשנות הלימודים הבאות. 

תכנית הלימודים במגמה

תכנית הלימודים נמשכת שנה וחצי (3 סמסטרים בלבד!). הלימודים הפרונטליים לתואר מרוכזים ביום רביעי בין השעות 21:30-14:00 וביום שישי בין השעות  14:00-08:00 (פרט לקורסי השלמה לאלה הנדרשים בכך).

הלימודים במגמה משלבים הוראה אקדמית עם הכשרה מעשית. הלימודים הם במסלול ללא תזה (מסלול ב'). על הסטודנטים לצבור 18 שעות שנתיות (36 נקודות זכות) הכוללים קורסים תאורטיים, קורסים מתודולוגיים, סדנאות פרקטיות, סמינרים וקורסי בחירה בתחום, כדלקמן*:

קורס תאורטי מחלקתי

תאוריות סוציולוגיות או אנתרופולוגיה ומודעות (1 ש"ש)

קורסים מתודולוגים

המעבדה האיכותנית (2 ש"ש)

יישום כלים סטטיסטיים (2 ש"ש)

קורסים במגמה

תיאוריה ופרקטיקה בארגונים (1 ש"ש)

פרו-פרקטיקום (1 ש"ש)

פרקטיקום (3 ש"ש)

סמינר (2 ש"ש)

יעוץ אישי (2 ש"ש)

קורסי בחירה

מהיצע הקורסים במחלקה ובמגמה (4 ש״ש)

* יתכנו שינויים.

סטודנטים שיהיו מעוניינים בכך יוכלו לאחר סיום לימודיהם להגיש את מועמדותם למסלול להשלמת תזה. לצפייה בדרישות הקבלה למסלול להשלמת תזה.

 לצפייה בידיעון המלא לשנת תשפ"ב 

דגשים לגבי תכנית הלמודים:

א.  התוכנית מועברת בשני סמסטרים (סמסטר א' וסמסטר ב') בשנה הראשונה ובסמסטר א' בשנה השנייה. התוכנית מובנית ואין אפשרות לפרוש אותה לתקופה מעל שנה וחצי.

ב. תלמידים שחייבים בלימודי השלמה במחלקה חייבים לסיים אותם עד סוף סמסטר א' בממוצע של 80 לפחות.

דוגמאות לקורסים הניתנים במגמה:

שימו לב: הרשימה מדגימה קורסים הניתנים במגמה ואינה תואמת את תכנית הלימודים לשנה ספציפית.

פרקטיקום בארגונים / פרופ' ברוך שמעוני

הקורס יעסוק באסטרטגיות המרכזיות בשדה הפיתוח הארגוני במטרה להקנות לתלמידים כלים להתערבות ייעוצית בארגונים. הקורס יתקיים  כסדנה מעשית שתעניק לתלמידים הדרכה (supervision) בביצוע אבחון והתערבות ארגוניים הלכה למעשה. בנוסף לשעות ההוראה בכיתת הלימוד, הקורס מחייב נוכחות של מספר שעות בכל שבוע בארגון הלקוח להתנסות מעשית. איתור ארגון הלקוח הוא באחריות הסטודנטים.

תרבות ארגונית / פרופ' גלית אילון (סמינר)

הסמינר מיועד להקנות לסטודנטים הכרות מעמיקה עם משמעות התרבות בארגונים. במסגרת זו, יבחן הסמינר את גלגוליו של המושג "תרבות ארגונית" בתיאוריה ארגונית, וכן יעסוק בתקוות הניהוליות שנקשרו בו. במטרה לאפשר לסטודנטים להעריך את תרומתו של המושג להעמקת הידע על אודות מורכבותם החברתית של ארגונים, מוקדש חלק מן הסמינר לדיון במחקרי תרבות אתנוגרפיים הנוגעים להיבטים שונים של חיי היומיום בארגון.

ייעוץ אישי – תיאוריה ופרקטיקה 

הקורס שם במוקד את המפגש הייעוצי האישי (מפגש "אחד על אחד"), בקונטקסט של הייעוץ הארגוני, המערכתי. בקורס תעשה היכרות עם התיאוריה והפרקטיקה של הייעוץ האישי. פיתוח הבנה של הדינאמיקה המאפיינת את המפגש הייעוצי האישי, והקניית מיומנויות ניהול מפגש בעל ערך ומשמעות. פגישות אישיות מהוות את המסגרת השכיחה ביותר להתרחשות של פעולה ייעוצית. היכולת לנהל מפגש בין אישי אפקטיבי ומצמיח היא אחד היסודות החשובים ביותר בעבודת היועץ. מפגשים אישיים מתבצעים עם מזמיני עבודה, עם נועצים, עם יועצים אחרים, עם עובדים בארגון, במסגרת תהליכי אבחון והתערבות. הקורס יכלול היכרות עם מסגרות תיאורטיות רלבנטיות שונות, והתמקדות בפיתוח מיומנויות. בצד הלמידה התיאורטית, יינתן משקל ללמידה התנסותית. דגש מרכזי יושם על פיתוח יכולת אינטרוספקציה, קבלה ומתן משוב, ככלי עבודה מרכזיים בעבודת היועץ.

פרו-פרקטיקום: היסטוריה מושגית של שדה הפיתוח הארגוני / ד"ר איתן ברונשטיין

מטרתו של הקורס היא להכיר לתלמידים את ההתפתחות ההיסטורית-מושגית של שדה הפיתוח הארגוני. ראשיתו של הקורס בהמשגותיו הבראשיתיות המערכתיות של קורט לוין, האב המייסד של השדה. המשכו של הקורס בחדירתה של הפרספקטיבה הפסיכולוגית לשדה הפיתוח הארגוני. הקורס ייחתם בדיון בגישות הדיאלוגיות הדומיננטיות בימים אלו. בסיום הקורס התלמידים יגישו מסה שתדון במושג או בתקופה בהן הקורס עסק. הקורס מבוסס על הרצאות ועל דיונים תיאורטיים במסגרת המליאה.

שכר לימוד

החל משנת הלימודים תשפ"ב שכר הלימוד יחושב בהתאם לקביעת המועצה להשכלה גבוהה, כשכר לימוד לתואר שני. (פרטים ניתן לראות בתקנון שכ"ל לתואר שני)

מידע למועמדים

המחלקה מוכנה לשקול מועמדות של מסיימי תואר ראשון בעלי ציון ממוצע של 80 לפחות. מספר המקומות במגמה מוגבל. הקבלה היא על בסיס תחרותי והשגת ציון המינימום אינה מבטיחה קבלה. תינתן עדיפות לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה.

ההחלטה הסופית על קבלת מועמד ללימודי התואר השני הינה בסמכות הוועדה לתואר שני.

הרשמה

ההרשמה ללימודי המגמה ליעוץ ארגוני נעשית באופן מקוון דרך אתר האוניברסיטה לבית הספר ללימודים מתקדמים (אתר ההרשמה). מומלץ להיות בקשר עם המחלקה בנושא.

במקביל להרשמה באתר האוניברסיטה, יש להעביר את המסמכים הבאים ישירות במייל למזכירות המגמה ליעוץ ארגוני (socio.grad@biu.ac.il) 
 

  1. שאלון למועמד/ת
     
  2. המלצה אקדמית – מועמדים שסיימו את לימודיהם בחמש השנים האחרונות 
     
  3. המלצה ממקום העבודה
     
  4. קורות חיים (Curriculum Vita)

על ההמלצות להגיע למשרדנו דרך הממליצים בלבד, לפי דרכי ההתקשרות המצוינים על גבי טופס ההמלצה.

לא יתקבלו המלצות שיישלחו על ידי מועמדים. אנו מבטיחים לשמור על סודיות מלאה.

המחלקה שומרת המלצות במשך שנתיים בלבד. באחריות התלמידים שמגישים את מועמדותם בפעם השנייה ושמעוניינים להשתמש בהמלצות הללו, לוודא עם מזכירות המחלקה כי ההמלצות נמצאות.

לצערנו, לא נוכל לדון בבקשות לימודים שיחסרו אפילו אחד מהמסמכים לעיל.
 

מסמכים מקוריים לוועדה לתואר שני-

במידה ובמהלך הרישום המקוון הועבר אישור הזכאות וגיליון הציונים עם חותמת אלקטרונית של מוסד הלימודים, זה נחשב כמסמך מקורי. אחרת יהיה על המועמד להציג את מסמכי המקור (אישור זכאות / תעודה וגיליון ציונים) לוועדה לתואר שני וזאת עד לסוף סמסטר א' של השנה הראשונה ללימודים. לצורך כך יש להגיע עם מסמכי המקור לאחד מהמשרדים הבאים: לוועדה לתואר שני, למוקד שמע  או  למזכירות המחלקה  - שימו לב להקפיד להגיע בשעות הקבלה בלבד.

הוועדה לתואר שני - https://graduate-school.biu.ac.il/contact

מרכז שירות וגיוס (מש"ו)– https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/information/service-and-info-section

מזכירות המחלקה https://sociology.biu.ac.il/node/129

 

פרטים ליצירת קשר

המגמה ליעוץ ארגוני

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

בניין 213, חדר 420

טלפון: 03-5318378   פקס:03-7384037

socio.grad@biu.ac.il