פרויקטים פעילים

דר' נדב גבאי

מענק מחקר לשנתיים על סך 76,000 דולר מה BSF יחד עם מרצה עמית מאוניברסיטת סאן-דייגו כדי לחקור את הקשר שבין מדיניות מס למחאות נגד מיסים. המחקר שואב מתיאוריית של תנועת חברתיות ומתיאוריות של התנהגות כלכלית על מנת להבחין בין פרקטיקות שונות של גביית מיסים מסוגים שונים והאופן שבו הן מעוררות מחאה.  המחקר כולל בניית מאגר נתונים באמצעות קידוד של מחאות הקשורות במיסים מ-21 מדינות החברות בארגון ה-OECD, לאורך 33 שנים, מ-14 מקורות חדשותיים שונים ושילובו יחד עם מאגרי נתונים של ה OECD על נטל המס, מדיניות מס, סוגי מיסים, צורות של גביית מיסים ואינדיקטורים כלכליים שונים במדינות הנחקרות. המחקר יספק כלים חשובים להערכת יכולת הקיימות (sustainability) של מדינת הרווחה בעידן של גלובליזציה. בפרט, המחקר יבחן את ההשערה הנפוצה, הטוענת כי מדינות רווחה נוטות להסתמך על מיסי צריכה מאחר ומיסים אלו הנם יחסית "בלתי נראים" ועל כן לא מעוררים קונפליקטים. בנוסף, על ידי זיהוי מאפיינים כלליים של מדיניות ציבורית שנוטים לעורר מחאה, המחקר יתרום לסוציולוגיה ההשוואתית של תנועות חברתיות.  

דר' מיכל פגיס

תהליך המיסוד של יחסי דת ורפואה במערכת הרפואית בישראל

מה התפקיד של הדת במערכת הרפואית החילונית בישראל ומה התהליך דרכו תפקיד זה עובר מיסוד? האם דרכי חשיבה רוחניות או דתיות מתאימות לעולם הרפואי החילוני או האם הכנסת מלווים רוחניים מובילה לויכוחים וחוסר אמון? פרוייקט זה עונה על שאלות אלו דרך חקירה של מיסוד התחום של ליווי רוחני בישראל, תהליך המהווה דוגמא לחדירה של פרקטיקות, דרכי חשיבה וסוכנים דתיים או רוחניים לתוך ליבה של המערכת הרפואית.

הרעיון שאנשי דת יהיו חלק מהמערכת הרפואית ויספקו את הפאן הרוחני עבור חולים ומשפחותיהם חדש יחסית בישראל. בשנים האחרונות ישנו נסיון להכניס מלווים רוחניים למערכת הרפואית הישראלית, בעיקר כדי לעבוד במחלקות אונקולוגיות, הוספיסים ובתי אבות. נסיון זה נתמך פיננסית על ידי הפדרציה היהודית בניו יורק בשיתוף פעולה עם האיגוד למלווים רוחניים יהודיים בארצות הברית. מחקר זה עוקב אחר פיתוח מקצוע זה בישראל, תוך התמקדות ביחסים בין ארגונים וסוכנים ישראלים ואמריקנים והדרך שבה מלווים רוחניים מתקבלים (או מאותגרים) בבתי חולים בישראל.

ישראל מהווה מקרה בוחן מעניין כיוון שדת ומדינה אינן נפרדות ורשויות דתיות הן חלק מהמערך הבירוקרטי הישראלי. בנוסף, המערכת הרפואית היא ציבורית ונשלטת על ידי המדינה. עובדות אלו יכולות להוביל להשערה כי היחסים בין הדת לבין המערכת הרפואית בישראל הם חזקים, אולם זה לא המקרה. המערכת הרפואית בישראל היא חילונית מאד ונדיר לראות אנשי דת במזדרונות בתי החולים. למעשה, רק לאחרונה אנו עדים לחדירה של אלמנטים דתיים ורוחניים לתוך העולם הרפואי בישראל ותהליך זה מלווה בשאלות ומתחים. המחקר של התהליך בישראל מאפשר לנו להתבונן בנסיונות למסד שרותים דתיים ורוחניים בתוך המערכת החילונית ולעקוב אחר האינטרקציות, ויכוחים, שיתופי הפעולה וההשפעה של ספרה אחת על האחרת.

מחקר זה הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין דר' מיכל פגיס מאוניברסיטת בר אילן ודר' וונדי קייג' מאוניברסיטת ברנדייס ומתאפשר בעזרת מענק מחקר מקרן ברונפמן.