עמדות הציבור בישראל כלפי פיגור שכלי כפונקציה של אתניות מרכיבי העמדה ורמת הפיגור השכלי

שלחו לחבר