ניתוח של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים פאראפרופסיונאליים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: