פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל

פרופ'
פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל