תהליך התארגנותה של שכונת מגורים עירונית חדשה והטרוגניות בפרוייקט שכון ציבורי בישראל

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: