שלחו לחבר

אי צריכה פוליטית: הפוליטיקה של צמצום פשטות מרצון והצריכה בישראל