אי צריכה פוליטית: הפוליטיקה של צמצום פשטות מרצון והצריכה בישראל

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: