שלחו לחבר

לכידתו והתפרקותו של אתוס המצוינות חקר מקרה של תרבות וזהות בחברה ליעוץ