בין ניכור ותועלתנות לקרבה ואינטימיות: משמעותן של אינטראקציות בין גולשים באתר אינטרנט המאפשר השכרת חברים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
מנחה: