השפעת המיקום התרבותי, סקסיזם ותפקידי מגדר על עמדות גברים כלפי מונוגאמיה רגשית ומונוגאמיה מינית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: