שאיפות תעסוקתיות של סטודנטיות בדואיות מאזור הנגב

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: