טוקבק - לדבר בחזרה: אופני ההתמודדות של טוקביסטים עם אפיונם השלילי בשיח הפופולרי

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: 
מנחה: