תודעות זמן בחברות הזנק ומקומן ביחסי הגומלין בין חלקי הארגון

שלחו לחבר