תודעות זמן בחברות הזנק ומקומן ביחסי הגומלין בין חלקי הארגון

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: