שלחו לחבר

תודעות זמן בחברות הזנק ומקומן ביחסי הגומלין בין חלקי הארגון