" העתקת המגורים של בני הקיבוצים ובני זוגם ממרכז הארץ לקיבוצים בפרפריה"

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: