עבודת אותנטיות של נשים בתפקידי מנהיגות כפרקטיקה של העצמה נשית

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: