" המשק נמצא ערב שואה כלכלית": הכרת מצב החירום בהסתדרות נוכח תכנית הייצוב הכלכלית 1985

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: