גב' ליאת שפר

מנחה
פרסומים

(עתיד להתפרסם) שפר ליאת ואהרוני שרי (2021), על הקו ובין שני בתים: משפחות ישראליות בניסועין. .ביטחון סוציאלי 112, פברואר- מרס, 2021

תאריך עדכון אחרון : 08/03/2021