תואר ראשון

תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 
מטרת התכנית
מטרת הלימודים בתואר הראשון היא לפתח את יכולת החשיבה והדמיון הסוציולוגי והאנתרופולוגי, לעמוד על הקשר שבין הזהותוהמיקום החברתי של היחיד לבין תהליכים חברתיים ותרבותיים רחבים יותר, ולהקנות את היכולת לנתח תופעות חברתיות בכלל, ותופעות בחברה הישראלית בפרט.
 
מסלולי לימוד
לימודי תואר ראשון נלמדים כמקצוע ראשי (30 ש"ש) או משני (16 ש"ש). משך הלימודים הוא שלוש שנים.
 
תכנית הלימודים
התוכנית מורכבת מקורסי חובה הנוגעים לסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, החברה הישראלית ושיטות מחקר, וממגוון קורסי בחירה וסמינרים, לדוגמה: ארגונים ומשאבי אנוש, גלובליזציה ושוק עבודה, ארגונים יזמיים, האנתרופולוגיה של הגוף, סיפורי חיים, סוציולוגיה של משפחות, גבריות בתרבות הישראלית, מגדר משפחה ועבודה, סוציולוגיה פוליטית, הזיכרון הקולקטיבי, פונדמנטליזם בישראל, סוגיות בסוציולוגיה רפואית, בריאות וחולי, מגיפת האיידס, תרבות נוער בעידן הגלובלי, חברה ודת בישראל, פלורליזם יהודי, אתניות ויחסים אתניים.
 
אפשרויות תעסוקה
התואר הראשון מפתח מודעות ורגישות חברתית הדרושה לתעסוקה בארגונים, מלכ"רים ועמותות חברתיות; מעניק בסיס למקצועות בסקטור הפרטי והציבורי בתחומי רווחה, כוח אדם ועוד; מקנה ידע במחקר חברתי, הנדרש, למשל, במכוני מחקר או במשרדי פרסום; ומספק בסיס לתואר שני במדעי החברה, כגון סוציולוגיה של ארגונים, פסיכולוגיה חברתית, ייעוץ ארגוני ועוד.
 
פרטים נוספים במזכירות התואר הראשון
גב' רוית נוי, טל 03-5318376 פקס 03-7384037  socio.dept@mail.biu.ac.il
ובאתר המחלקה http://www.sociology.biu.ac.il