גורמים המשפיעים על התפקוד המשפחתי בקרב חולי סכרת "נעורים"

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: