גורמים המשפיעים על התפקוד המשפחתי בקרב חולי סכרת "נעורים"

שלחו לחבר