התפוררות קבוצות-מייסדים בתנועה הקיבוצית: תהליכים וגורמים

שלחו לחבר