התפוררות קבוצות-מייסדים בתנועה הקיבוצית: תהליכים וגורמים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: