גב' סתיו שופן-ביטון

דוא"ל
stavbitton@gmail.com
  ביוגרפיה

  סתיו שופן-ביטון היא דוקטורנטית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תחומי המחקר שלה הם סוציולוגיה של דת, סוציולוגיה של זמן וסוציולוגיה ישראלית.

  עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בשבת הישראלית ומלווה על ידי פרופ' נסים לאון ופרופ' חזקי שהם. במסגרת המחקר מראיינת סתיו צעירות וצעירים יהודיים בישראל. היא מבקשת לגייס את סוף השבוע הישראלי לשם התבוננות במשמעות "הזמן החולף" ובחינת כוחו לעצב פרקטיקות פעולה ומחשבה, הן ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו. בתוך כך, היא מבקשת לזהות הן תהליכים בהם היחס כלפי השבת מהווה מצע פורה למתיחות חברתית ופוליטית והן את האופן שבו משמעויות השבת עשויות ללמד על הסכמות בין קבוצות סקטוריאליות וקונפליקטואליות. שנית, היא מבקשת לבחון את סוף השבוע בישראל כמקרה גלוקלי של חקר סוף השבוע המבוסס על ההבניה של השבת כזמן בעל משמעות פרטיקולרית מחד (דתית, תרבותית ולאומית) ואוניברסלית מאידך (סוציאלית, צרכנית ואזרחית).

  שם הצעת המחקר שאושרה: חווית סוף השבוע בחברה היהודית בישראל - The weekend experience in Israeli - Jewish society 

  תחומי מחקר

  מנחה נוסף מחוץ למחלקה: דר' חזקי שוהם (התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות)

  תאריך עדכון אחרון : 17/03/2021