עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2000 השפעת הסטטוס הסוציו-כלכלי של הפרט והתנהגותו התקשורתית על נטייתו לחדשנות בתחום המחשוב MA קאופמן סימונה דר' אילן תלמוד
2000 המחשב כפריט תרבותי – ניתוח מאפיינים תפיסתיים והתנהגותיים של השימוש במחשב כמסמני שינוי חברתי MA תדמור-שיינפלד מיקי דר' שמעון קופר
2000 השוואה בין דור ראשון לדור שני של חילוניים ביחס למרכיבים שונים ביהדותם MA רוזנברג שי פרופ' אפרים תבורי
2000 גורמים פסיכו-חברתיים והתנהגותיים המשפיעים על עיצובן של התנהגויות עישון בקרב בני נוער MA שביט וייל דר' יוסי הראל
2000 מאפיינים פסיכו-חברתיים בהשתלבותם המקצועית של רופאים מבריה"מ לשעבר שעברו קורס הסבה לפיזיותרפיה MA שחר גילה פרופ' לריסה רמניק
2000 הקשר בין האינטליגנציה הרגשית של הממונה וסגנון ניהולו הנתפס לבין שביעות רצונם של עובדיו MA מדלר חנה פרופ' אורלי בנימין
2000 כתבי העת "צוהר" – ארגון "דועך" חקר המקרה MA עיני יפית פרופ' חוה עציוני-הלוי
2000 כינון זהויות מגדריות בקרב נשים צעירות בהקשר של שירותן הצבאי MA משה רינת פרופ' אורלי בנימין
2000 עולם התוכן והידע התרבותי בקרב עורכי דין MA בלומנפלד יעל דר' שמעון קופר
2000 הקשר בין חוסר אונים נלמד לבין חומרת הסימפטומים של מחלת האנורקסיה נרבוזה MA בן- צור רונית פרופ' אלן אפטר
2000 כניסתן של נשים למקצוע הרוקחות בישראל 1972-1995 MA ברגר עירית פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
2000 השפעת האקלים הארגוני ואקספרטיביות של הממונה על שביעות רצונם של עובדים ועובדות ועל איכות השירות MA ניר שירי פרופ' אורלי בנימין
2000 תהליך ההטמעה של אופנה ניהולית בארגון עתיר ידע MA עצמון ורד פרופ' בנימין פיליפס
2000 הגורמים למעורבות תושבים בישוב קהילתי בו הם מתגוררים – חקר מקרה מתן MA גת- שחם ענבר פרופ' יונה גינזברג
2000 ההשפעה של מידת הפורמליזציה בארגון על תפיסת ההוגנות של אנשי מכירות MA קליר פזית דר' אילן תלמוד
2000 מאפייני ארגון יזמי בתחום הטכנולוגיה הגבוהה בשלב ה- START-UP נטיות יזמיות מניעים להצטרפות ומרכזיות העבודה MA לוין רונית דר' אילן תלמוד
2000 השפעת משקלו של המרואיין על החלטת המסנן במיון קורות חיים לקבלה לעבודה MA הראל גילה פרופ' משה קראוס
2000 השפעת חשיפה ממושכת לשיח הצמיחה האישית: הקונפליקט הזוגי ועבודת המשפחה MA טפיירו-זיו אריאלה פרופ' אורלי בנימין
2000 השפעות של גורמים חברתיים-תרבותיים על משך ההנקה בקרב נשים מניקות MA בישקו ענת פרופ' אורלי בנימין
2000 מחויבותן התעסוקתית של אמהות כמעצבת תפיסה מגדרית אצל מתבגרים MA ריעני סמדר פרופ' לריסה רמניק
2000 מבט סוציולוגי על הסתגלות מקצועית של מורים מבריה"מ (לשעבר) בארץ MA אזולאי אורי פרופ' לריסה רמניק
2000 הבניית מציאות באמצעות טקסים – קבלת שבת בגני ילדים MA ראש דפנה פרופ' ניסן רובין
2000 עליה לרגל לקבר רחל המשוררת, סמלים ודת אזרחית בחברה הישראלית MA צדיק אפרת
2000 הקשר בין שיתופי פעולה בפרוייקטי המחקר והפיתוח של האיחוד האירופי, אופי הפירמה ותפקידה בפרוייקט ובין הונה החברתי MA יודקובסקי שליט מירב דר' אילן תלמוד
2000 ידע ועמדות בני-נוער ערביים בנושא נשואי קרובים כגורם משפיע על התנהגותם בעתיד MA כהן חופית דר' דוד רייר