עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1998 שינויים ארגוניים מפורסמים כתהליכים שהתרחשו במשק הישראלי בשנות ה- 80 MA בוטבול איריס פרופ' בנימין פיליפס
1999 מועצת מנהלים במפעלים בקיבוץ- יחסי הגומלין בין מועצת המנהלים למוסדות הקיבוץ MA אביגדור טלי פרופ' בנימין פיליפס
1999 יציאת חברות עסקיות מהעולם ההסתדרותי MA אבני דניאלה פרופ' בנימין פיליפס
1999 השפעות סוציודמוגרפיות על דפוסי עישון בקרב חיילי צה"ל בשנים 1997-1989 MA אוחנה אביב דר' דוד רייר
1999 השוואה בין יחסי גומלין רופאים- אחיות באשפוז בית ובבית חולים גישה תהליכית לחקירת דפוסי שליטה פרופסיונאלית באשפוז בית MA אזולאי מוריאל פרופ' מיכאל הריסון
1999 הקשר הזוגי כמשפיע על התמודדות של נשים חסרות בית בארה"ב MA אמיתי חגית
1999 "מילה כנגד מילה" הצצה לעולמם של הורים שאינם מבצעים ברית מילה לבניהם MA ארז שרון פרופ' אפרים תבורי
1999 הטמעת חידוש טכנולוגית מידע בארגון עיסקי MA אשכנזי עירית דר' אילן תלמוד
1999 השפעת המרחק ממרכז עירוני על הטמעת תהליכים עירוניים בקיבוץ MA בנאי רוית דר' אילן תלמוד
1999 גורמים המשפיעים על איכות חיים בקרב נשאי HIV MA ברון עופרה דר' יוסי הראל
1999 השפעת הרפורמות בתחום בריאות הנפש על עמדות פסיכיאטרים לגבי שליטה מקצועית MA בריק שרון פרופ' מיכאל הריסון
1999 סטיגמה חברתית על עקרונות נשים: התנסותן של נשים בישראל MA גזרי מרגלית פרופ' לריסה רמניק
1999 השפעת גירושי ההורים על מידת שביעות הרצון של ילדיהם מנישואים MA גלזר עינת פרופ' ארנסט קראוס
1999 גילוי מוקדם של סרטן השד: הגורמים הסוציודמוגרפיים המשפיעים על נשים לבצע בדיקת שד MA דותן ירקונה דר' יוסי הראל
1999 שביעות רצון גופנית והזיקה לעמדות פמיניסטיות ביחס למראה הגוף הנשי MA הרץ- תירוש סיגל פרופ' אורלי בנימין
1999 תפיסות וחסיפה לתופעת ההטרדה המינית בקרב אחיות בתי-חולים בישראל MA וולף תמר דר' יוסי הראל
1999 גורמים המשפיעים על דפוסי פעילות גופנית בקרב בני-נוער בישראל MA זילברשץ עדינה דר' יוסי הראל
1999 גורמים פסיכו-חברתיים המשפיעים על התנהגויות מין בקרב בני-נוער בישראל MA זילחה ליה דר' יוסי הראל
1999 התאהבות והערכה עצמית אצל בני-נוער MA יחזקאל אורלי פרופ' אורלי בנימין
1999 יחסי סמכות, עוצמה והשפעה בין מתנדבים MA ימיני דינה פרופ' יונה גינזברג
1999 גילוי מוקדם של סרטן השד: הגורמים הנפשיים המשפיעים על נשים לבצע בדיקת שד עצמית קלינית MA כץ דליה דר' יוסי הראל
1999 גילוי מוקדם של סרטן השד: הגורמים הנפשיים המשפיעים על נשים לבצע בדיקת שד עצמית קלינית MA כץ דליה דר' יוסי הראל
1999 דרכי התמודדות של נשים חד-הוריות מבריה"מ לשעבר עם ההגירה לישראל MA לבר ישראלה פרופ' אפרים תבורי
1999 איפיון דימויי גבריות ותפיסה עצמית של גברים ישראלים בשנות ה-90 MA לוי יהב פרופ' אפרים תבורי
1999 הבניית הזהות החברתית של משתפי פעולה לשעבר הנקלטים בישראל MA לוי עידו פרופ' אפרים תבורי