עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1999 הבדלים בסגנון דיבור בין נשים וגברים: מקרה של מין, זהות מינית או מעמד סוציואקונומי MA לוי- יהודה גלית פרופ' אורלי בנימין
1999 תפיסת בית-הספר והשפעתה על תחושת הרווחה בקרב בני נוער בישראל MA מולכו מיכל דר' יוסי הראל
1999 ציפיות מנהל, אסרטיביות היועצת וסוג בית-הספר, כמעצבים את עבודת היועצת MA מועלם ברקוביץ לימור פרופ' אורלי בנימין
1999 העדפה מתקנת בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות כניסת נשים לסביבה גברית MA מרקוביץ- דורי ענת פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1999 מקום רחוק, מקום בלי דאגה, מוטיבציה לנסיעה לטיולי תרמילאות והשפעת המגדר MA סלומון סנדרה פרופ' סוזן סרד
1999 הקשר בין דת והתמודדות עם סרטן השד MA פצ'ניק רחל פרופ' סוזן סרד
1999 הסתעפות לפעילות בעסקים בלתי קשורים: בחירה אסטרטגית או הכרח MA צימרמן אלכס דר' אילן תלמוד
1999 הקשר בין עודף משקל, מידת טיפוח בעיני בן-הזוג ויכולתן של נשים לבטא כעסים בחיי הנישואין MA קמין שרון פרופ' אורלי בנימין
1999 הקשר בין עודף משקל, מידת טיפוח בעיני בן-הזוג ויכולתן של נשים לבטא כעסים בחיי הנישואין MA קמין שרון פרופ' אורלי בנימין
1999 הבניית רצח רבין כטראומה בעיתונות הישראלית MA קרינוביץ ברכה פרופ' חוה עציוני-הלוי
1999 חזרה בשאלה בקרב דתיים לאומיים לשעבר בישראל: תהליך מעבר הדרגתי ושינויי מגדר מתונים MA קרנצלר מלאכי פרופ' סוזן סרד
1999 תעלומת הבחירות 1996 בשיח על זהות ושייכות MA קרסוב מרינה
1999 השפעת קבוצת הדור הפעילה בקיבוץ על דרך וסגנון קבלת ההחלטות MA שלום איילת דר' אילן תלמוד
1999 משמעות הקשר בין ילדים וחיות מחמד והשפעת קשר זה על אמפתיה והערכה עצמית MA שרון עירית פרופ' אפרים תבורי
2000 דפוסי התנהגות ארגונית בחברות מפורטות כפונקציה של האידיאולוגיה הרציונלית – תכליתית: מחקר משווה Ph.D מש רוני פרופ' חוה עציוני-הלוי
2000 סינקרטיזם והסתגלות-השפעת אידיאולוגיה סוציאליסטית קבוצה מסורתית: המקרה של עולי תימן במושב העובדים אלישיב 1950-1933 Ph.D שרעבי רחל פרופ' ניסן רובין
2000 הקהילה היהודית של סלוניקי 1936-1881: מיעוט "אנשי-הביניים" בתהליך של התאגדות פריפראלית לכלכלה העולמית הקפיטליסטית Ph.D מירון אורלי
2000 הערכת אפקטיביות של הפעלת מערכות שינויים מתוכננות במפעלי תעשיה בקיבוצים ואיתור גורמים להצלחתה Ph.D אדום שרה
2000 הסתגלות של ארגונים לסביבה משתנה: חקר ארוע על תגובות של קופ"ח בישראל לחוק בטוח בריאות ממלכתי Ph.D גרוס רויטל פרופ' מיכאל הריסון
2000 הקשר בין היווצרות יחסי אמון בצוותי עבודה חד-פעמיים ורמת מורכבות המשימה ובין מידת ההצלחה בביצועה MA לס אורנית דר' אילן תלמוד
2000 באג המילניום הגורמים המשפיעים על החלטת Make or Buy שירותי התאמת ארגון לשנת 2000 MA שחם יעל דר' אילן תלמוד
2000 הצגת מגע אינטימי בפרהסיא: תפיסתן של נשים MA בן מנחם-תאומים אסתי דר' דוד רייר
2000 זהות קולקטיבית של תורמי דם מתמידים בישראל: היבטים נורמטיביים וקוגנטיביים MA בנסקי יגאל פרופ' אפרים תבורי
2000 השפעת סוכני החיברות: המשפחה וקבוצת השווים על פיתוח סימפטומים של הפרעות אכילה בקרב מתבגרות בישראל MA גיא אור דר' יוסי הראל
2000 השפעת תהליך מיזוג "אלביט-אל-אופ" על הסביבה החברתית של התחרות בקרב תעשיות ביטחוניות בישראל בית- הלחמי עידית דר' אילן תלמוד