מדיניות הקליטה של העליה ההמונית בשנים תש"ח - תשי"ח (1948-1952)

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: