• גרפיטי
  • רחוב הומה
  • קיר אימוגי
  • ידיים

המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן

הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה עוסקות בחקר ההתנהגות החברתית של בני האדם, ובאופנים שבהם זהויות, אמונות, תרבויות וצורות ארגון חברתי משתנות ומעוצבות. המחלקה חותרת להציג בפני הסטודנטים את מגוון מסורות המחשבה ושיטות המחקר הסוציולוגיות והאנתרופולוגיות, כמו גם את המחקר העדכני העוסק בחברות אנושיות בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

גלו כל מה שקורה
הכירו את המחלקה
מבט סוציולוגי-אנתרופולוגי מזהה דפוסים ומאפיינים חוזרים, המשקפים סדר חברתי ותרבות משותפת. הלימודים מעניקים כלי חשיבה וניתוח המאפשרים לחשוף את החיבורים הקושרים בין האדם לחברה ולהבין בצורה מעמיקה את המציאות שבה אנו חיים.
סגל אקדמי
מחקר: תרבות ארגונית תרבות פיננסית סוציולוגיה כלכלית שיטות מחקר איכותניות אספקטים ארגוניים של גלובליזציה
פרסומים
מחבר/ת: ראש המחלקה
מאמצינו לקידום ולחידוש ההוראה נשאו פרי: סגן הרקטור, פרופ' אריה רייך, הודיע לנו כי המחלקה…
מה עושים בוגרינו?
הקודם
הבא