עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1988 משתנים הקשורים בבדידותו של הקשיש וביקורים חברתיים של סטודנטים (במסגרת תכנית ברוקדייל בר-אילן) MA למל סילביה דר' חיה בראלי
1988 הקשר בין סוגי משפחות משכבות מצוקה לבין הסתגלות בניהן- חיילי מקא"מ - לצה"ל MA מש רוני דר' עמיליה דינאי
1987 עישון חשיש והתפרעויות בקרב נערי חבורת רחוב MA בוני יאיר פרופ' שלמה דשן
1987 כוונה להתפטרות מארגון מודל סיבתי MA גל- און שמעון פרופ' מיכאל הריסון
1987 מחקר השוואתי של ניתוחים רב-משתנים והיישום שלהם בהבנת מודל לגבי מעורבות קהילתית יהודית (התיזה באנגלית) MA ורנר פרלה פרופ' דב לזרביץ
1987 מרכזיות תפקיד העבודה של נשים וגברים משכילים בחברה הערבית בישראל MA טיבי מהא פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1986 תפיסת התנהגות תוקפנית ומרכיביה בקרב יוצאי עדות מזרח ועדות מערב - מחקר השוואתי בישראל Ph.D לובל שבתאי פרופ' ארנסט קראוס
1986 עמדות הציבור בישראל כלפי פיגור שכלי כפונקציה של אתניות מרכיבי העמדה ורמת הפיגור השכלי Ph.D עמינדב חיה פרופ' ליאונרד ולר
1986 תהליך התארגנותה של שכונת מגורים עירונית חדשה והטרוגניות בפרוייקט שכון ציבורי בישראל Ph.D שוורץ חיה פרופ' דב לזרביץ
1986 מאבקי כוח בסניף המפלגה MA דהאן יצחקי פרופ' ניסן רובין
1986 המשכיות בעיירה "תימנית" (ראש העין) - מחקר קהילה MA נוסבוים שרה פרופ' ארנסט קראוס
1986 הגורמים המשפיעים על תפיסת הפרישה כמצב של לחץ וחרדות MA סדן קוטי דר' חיה בראלי
1986 תנועת מחתרת בחברה סקטוריאלית דיוקן חברתי של "לוחמי חירות ישראל" MA רזניק שלמה פרופ' מנחם פרידמן
1985 עבודה א Ph.D תלמיד 1 פרופ' גלית אילון
1985 ניתוח של משתני תפקיד ושביעות רצון אצל עובדים פאראפרופסיונאליים Ph.D יצחקי חיה פרופ' ארנסט קראוס
1985 התפוררות קבוצות-מייסדים בתנועה הקיבוצית: תהליכים וגורמים Ph.D בן חורין צבי פרופ' ניסן רובין
1985 התפוררות קבוצות-מייסדים בתנועה הקיבוצית: תהליכים וגורמים Ph.D בן חורין צבי פרופ' ניסן רובין
1985 נשים בשכונת מצוקה בישראל קווי הערכה של השפעת תכנית השיקום וההתחדשות ותפקידו של המרכז הקהילתי (המתנ"ס) כגורם מפעיל Ph.D בורגנסקי מיכל פרופ' דב לזרביץ
1985 מדיניות הקליטה של העליה ההמונית בשנים תש"ח - תשי"ח (1948-1952) Ph.D הכהן דבורה פרופ' שלמה דשן
1985 השפעות של השואה על קורבנות יהודים הולנדים, תושבי ישראל, 30 שנה אחרי- כן (התיזה באנגלית) MA איזקס יוליה פרופ' דב לזרביץ
1985 קשרים חברתיים בשכונה אינטגרטיבית חדשה בדרום תל-אביב MA פורת נעמי פרופ' דב לזרביץ
1985 האינטלקטואל הערבי ישראלי - דיוקן MA אברהם כרמלית
1984 גורמים המשפיעים על התפקוד המשפחתי בקרב חולי סכרת "נעורים" Ph.D סדן קוטי פרופ' ניסן רובין