עבודות תזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
1990 עמדותיהן של אחיות מוסמכות ואחיות מעשיות העובדות בפסיכיאטרייה של חולי נפש MA גרינס שושנה פרופ' ליאונרד ולר
1990 פעולות הדדיות (אינטראקציות)בקרב משפחות מפגרים PhD לויתן ארנון פרופ' ליאונרד ולר
1990 קליטה תעסוקתית של עולי אתיופיה בישראל MA עזר שרה ד"ר חיה בראלי
1990 שביעות רצון ממגורים ונטייה למוביליות גיאוגרפית בשכונה עירונית MA גולדפרב מירי פרופ' יונה גינזברג
1990 תקשורת וחיזור בקרב פנויים MA בנוזיו מוטי פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1989 "שמן" שהפך ל"רזה" תהליך של שינוי זהות לאחר ניתוח הרזיה MA שמילוביץ כרמלה פרופ' ניסן רובין
1989 אגודות וולנטריות ומנהיגות קהילתית של יהודי ארצות הברית PhD יורק אהרון פרופ' דב לזרביץ
1989 איכות חיים של נשים בשכונות מצוקה בישראל MA ירושלמי שושנה פרופ' ארנסט קראוס
1989 הלכידות הקבוצתית כגורם זיקה לקיבוץ MA לין יאיר
1989 המבנה החברתי של הקיבוץ הגדול הרב-דורי MA אדום שרה
1989 השפעת תפיסת הזדמנויות בארגון ומתאמיה בקרב מתמחים ברפואה MA כהן רפאלה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1989 קשרי גומלין בקרב קשישים בבית-אבות MA סימון- רביב דליה פרופ' שלמה דשן
1988 גטו ורשה כמוסד כוללני MA גבע אילנה ד"ר חיה בראלי
1988 הגורמים המשפיעים על קונפליקט בין עולם הבית ועולם העבודה בקרב נשים מנהלות בישראל MA אבן שרה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1988 הקשר בין סוגי משפחות משכבות מצוקה לבין הסתגלות בניהן- חיילי מקא"מ - לצה"ל MA מש רוני ד"ר עמיליה דינאי
1988 מימדי הקהילה ופעילות קהילתית של קבוצות מיעוט PhD קים ישראל פרופ' דב לזרביץ
1988 משבר ערכים במושב הותיק MA דגן עמוס פרופ' יהודה דון, פרופ' ארנסט קראוס
1988 משתנים הקשורים בבדידותו של הקשיש וביקורים חברתיים של סטודנטים (במסגרת תכנית ברוקדייל בר-אילן) MA למל סילביה ד"ר חיה בראלי
1987 כוונה להתפטרות מארגון מודל סיבתי MA גל- און שמעון פרופ' מיכאל הריסון
1987 מחקר השוואתי של ניתוחים רב-משתנים והיישום שלהם בהבנת מודל לגבי מעורבות קהילתית יהודית (התיזה באנגלית) MA ורנר פרלה פרופ' דב לזרביץ
1987 מרכזיות תפקיד העבודה של נשים וגברים משכילים בחברה הערבית בישראל MA טיבי מהא פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1987 עישון חשיש והתפרעויות בקרב נערי חבורת רחוב MA בוני יאיר פרופ' שלמה דשן
1986 הגורמים המשפיעים על תפיסת הפרישה כמצב של לחץ וחרדות MA סדן קוטי ד"ר חיה בראלי
1986 המשכיות בעיירה "תימנית" (ראש העין) - מחקר קהילה MA נוסבוים שרה פרופ' ארנסט קראוס
1986 מאבקי כוח בסניף המפלגה MA דהאן יצחקי פרופ' ניסן רובין