עבודות תזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
1997 שימוש באלכוהול בקרב צעירים: ההשלכות של מאפיינים סוציודמוגרפים, דפוסי עבודה וסביבה חברתית. השפעת שרות המילואים על אשתו של החייל MA שויד אילה דר' פיטר במברגר
1997 Cultural Consensus Analysis: Testing Hypothesis of Risk Culture among Israeli Youth MA אופלטקה עדנה דר' שמעון קופר
1997 Jewish Identification among Young Mexican Jews MA רויטמן דבורה פרופ' ארנסט קראוס
1997 הקשר שבין טרדות ושמחות לבין סימפטומים של מחזור חודשי MA יהלום- ארצי עדנה פרופ' ליאונרד ולר
1997 הקשר בין דפוסי התקשרות של הפרט לבין הנטייה להומסקסואליות אצל נשים MA דיין אלה פרופ' מריו מיקולינסר
1997 הבניית אישה חדשה: חקר השיח של ארגונים המבקשים לקדם קריירה של נשים בניהול וביזמות עסקית MA ויזל ורדה פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1997 האישה של multiplus על סיונברוניזציה מחזור הווסת אצל בנות ואמהות, אחיות ואצל חברות קרובות MA רויזנמן שושנה פרופ' ליאונרד ולר
1997 גורמים פסיכו-חברתיים בהתנהגויות לגילוי מוקדם של תהליכים ממאירים בשד - בקרב נשים בישראל MA פינקלמן מאיר דר' יוסי הראל
1997 הקשר בין סגנונות של הפרט לבין הדמיון לאמהות בערכים אישיים ובינאישיים MA גורן טליה פרופ' ליאונרד ולר
1997 יחסי הנישואין והתמיכה של בני זוג סטודנטים MA תורג'מן אורלי פרופ' ליאונרד ולר
1997 משחקיהן במובנים והחופשיים של בנות בגן חרדי MA שרת רינה פרופ' חיים חזן
1997 מעורבות של ילדים דחויים חברתית באלימות בין אישית ופציעות מכוונות MA לאופר אביטל דר' יוסי הראל
1998 אופיים ומשמעותם הסוציולוגית של ממשקים מחשבתיים בין מאפייני הדת המודרנית של רוברט בלה לבין המחשבה הסוציולוגית של אנטוני גידנס ויירגן האברמאס Ph.D ריינר חנן פרופ' ארנסט קראוס
1998 נוכחים-נפקדים ב"אואזיס" חיים באתר עכשווי של זיקנה Ph.D קפלן אביבה
1998 מנבאים חברתיים והתנהגותיים של היפגעות מפציעות בקרב בני-נוער Ph.D קני דפנה דר' יוסי הראל
1998 ריבוי ערוצי שידור טלוויזיונים בישראל: היבטים מוסדיים Ph.D משה מירה
1998 הארגון הצבאי הלאומי – ממחתרת מפלגתית למפלגות במחתרת Ph.D רזניק שלמי
1998 ההשפעה הסובייקטיבית של אירועים קריטיים במקום העבודה והשלכותיהן MA תירוש מרגלית דר' פיטר במברגר
1998 השפעת שירות המילואים על אשתו של החייל MA שי אורלי פרופ' אפרים תבורי
1998 גורמים פסיכו-חברתיים המשפיעים על הרגלי תזונה ודפוסי אכילה בקרב בני-נוער MA קניון סמדר דר' יוסי הראל
1998 קונפליקט תפקידי בקרב רופאים מנהלים MA פס לאה פרופ' מיכאל הריסון
1998 אהבה נכזבת והסתגלות לנישואין - השפעת סגנון התקשורת, מיקוד שליטה, פעילות דמיונית ודיכאון MA אריאלי אילן פרופ' אורלי בנימין
1998 הכניסה הדיפרנציאלית של נשים להתמחויות ברפואה MA הולצמן אורי פרופ' דפנה יזראעלי ז"ל
1998 שחיקה נפשית בקרב מטפלים בנפגעי סמים השוואה בין שתי מסגרות ארגוניות שונות: מסגרת סגורה ומסגרת פתוחה MA בכנר יעקב פרופ' מיכאל הריסון
1998 השפעת אינטראקציה חברתית ואקסטרוברטיות סינכרוניזציה במחזור החודשי של נשים במקום העבודה MA קמין- כורש חגית פרופ' ליאונרד ולר