עבודות תזה ודיסרטציות

שנה כותרת סטודנט/יתסמל מיון מנחה
2004 תפיסת הנתינה ודפוסיה בקרב חברי ש"ס והמפד"ל – מחקר משווה MA ארז חיה פרופ' אילנה סילבר
2004 תפיסת הנתינה ודפוסיה בקרב חברי ש"ס והמפד"ל – מחקר משווה MA ארז חיה פרופ' אילנה סילבר
1999 "מילה כנגד מילה" הצצה לעולמם של הורים שאינם מבצעים ברית מילה לבניהם MA ארז שרון פרופ' אפרים תבורי
1998 אהבה נכזבת והסתגלות לנישואין - השפעת סגנון התקשורת, מיקוד שליטה, פעילות דמיונית ודיכאון MA אריאלי אילן פרופ' אורלי בנימין
2008 ביטוייהן של זהויות אימהיות ותפיסת התפקיד האימהי בקרב נערות מתבגרות MA ארליכמן נורית פרופ' אורלי בנימין
2015 קונפליקט עבודה- לא עבודה בקרב גברים בתעשייה הביטחונית בישראל MA ארפי עינת דר' שירה עופר
2004 הבניה מחדש של מיתוס בחברה הישראלית – טקסי הזכרון ליצחק רבין MA אשכנזי הילה דר' שמעון קופר
1999 הטמעת חידוש טכנולוגית מידע בארגון עיסקי MA אשכנזי עירית דר' אילן תלמוד
2004 הקשר בין משתני מצב ומשתני פרט לבין תופעת הוורקוהוליזם בקרב מהנדסים בחברה הייטק MA אשכנזי קרן דר' רפי שניר
2001 אמהות כהתנסות טוטאלית הנקה- יצירת תרבות המקדשת את הטבע MA אשר אפרת פרופ' חיים חזן
2006 הגורמים המשפיעים על ההחלטה להניק ועל הצלחה וקשיים בהנקה בקרב אימהות חרדיות וחילוניות המניקות את ילדן הראשון MA אשר- הררי אורטל דר' דוד רייר
2016 בין ניכור ותועלתנות לקרבה ואינטימיות: משמעותן של אינטראקציות בין גולשים באתר אינטרנט המאפשר השכרת חברים MA באומהורן גדעון דר' דוד רייר
2012 תמיכה חברתית השוואה בין נישואים לרווקים MA באר ליבי דר' שירה עופר
2016 טוקבק - לדבר בחזרה: אופני ההתמודדות של טוקביסטים עם אפיונם השלילי בשיח הפופולרי MA בארי מיטל דר' דוד רייר
2009 זהותם של זקנים במפגש הטכנולוגי הבין-דורי: בין השתתפות לצפיה MA בארשבסקי דנה פרופ' טובה גמליאל
2010 המניעים להתנהגות פרו חברתית בקרב מתנדבים MA בדיחי הדר דר' מיכאל כץ
2002 השפעת סוג האינפורמציה הניתנת לפני הניתוח על חרדת המטופל MA בוזגלו מרים פרופ' אפרים תבורי
1998 שינויים ארגוניים מפורסמים כתהליכים שהתרחשו במשק הישראלי בשנות ה- 80 MA בוטבול איריס פרופ' בנימין פיליפס
1987 עישון חשיש והתפרעויות בקרב נערי חבורת רחוב MA בוני יאיר פרופ' שלמה דשן
2012 עבודתם הרגשית של סוהרים בבתי-הסוהר: החוויה של כוח ושליטה במוסד כוללני MA בוסקילה דנית דר' גלית אילון
2008 חלוקת עבודת הבית: בחינת המודלים בתיאורטיים מחוץ להקשר המשפחתי MA בוקניק שלום דר' רותי גונט
1985 נשים בשכונת מצוקה בישראל קווי הערכה של השפעת תכנית השיקום וההתחדשות ותפקידו של המרכז הקהילתי (המתנ"ס) כגורם מפעיל Ph.D בורגנסקי מיכל פרופ' דב לזרביץ
1998 סגנונות התקשרות והשפעתם על התפתחות צמידות טראומטיות אצל נשים מוכות MA ביטון יורם פרופ' מריו מיקולינסר
1992 קונפליקט ומבנה בישוב העירוני - קהילתי "רמת-חיים" MA ביליג מרים פרופ' חיים חזן
2008 "שעות מרשימות" המקורות להישארות שעות נוספות: צורך ממשי, פיקוח חברתי וציפיות MA ביצ'צי רן דר' מיכאל כץ